Biojätteet ja ympäristö

Ympäristön ehdoilla

Panostamme laatuun ja parhaaseen palveluun ympäristön ehdoilla!

Biojätteen erilliskeräyksen tarkoituksena on vähentää jätteiden määrää ja edistää jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteen mukaan siten, että jätteistä mahdollisimman suuri osa ohjautuu hyötykäyttöön ja kaatopaikalle tuotu jäte käsitellään ympäristö kriteerien mukaisesti. Kaatopaikalla biohajoava jäte aiheuttaa suurimman osan jätehuollon kasvihuonekaasupäästöistä (metaani yli 20 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi) ja jätteenkäsittelyn muista haitoista. Minimoimalla biohajoavien jätteiden määrää materiaalivirroissa, esimerkiksi jätettä hyödyntämällä tai erilliskeräyksellä, on mahdollista kehittää jätehuoltoa ympäristö ystävällisemmäksi.

Me viemme biojätteet biologiseen käsittelylaitokseen joka on erikoistunut kompostointiin- ja biokaasulaitokseen. Kompostoinnissa biojäte hajotetaan mikrobiologisesti hapellisissa olosuhteissa. Prosessin aikana vapautuu veden ja hiilidioksidin lisäksi energiaa lämpönä ja lopuksi muodostuu humuspitoista kompostia. Biokaasuprosessissa biojäte hajotetaan mikrobiologisesti hapettomissa olosuhteissa. Hajoamisen lopputuotteina bioreaktorissa muodostuu biokaasua ja käsittelyjäännöstä eli mädätettä.